Suden kannanhoidollinen metsästys

Suden kannanhoidollista metsästystä koskeva maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö valmistui kuitenkin. Suden metsästys on erittäin tärkeää mm. koirametsästysperinteen säilyttämiseksi ja mahdollistamiseksi. Se on myös turvallisuuskysymys. Metsästyksen salliminen palauttaisi luottamusta valtiovallan kykyyn ja haluun vastata ihmisten huoleen omasta, lähimmäisten ja lemmikkieläinten turvallisuudesta Suden kannanhoidollisen metsästämisen oikeudellista tarkastelua selventävä metsästyslain 41 a pykälän muutos valmistui, vaikka eilen asia näytti vielä epävarmalta. Sutta saa metsästää kannanhoidollisesti, vaikka suotuisa suojelutaso ei olisikaan vielä saavutettu. Tämä