Eduskuntavaalit 2019 – teemat

Turvallinen some, katu ja koti — turvallinen Suomi Yksilöä ja yhteiskuntaa on kyettävä turvaamaan kaikissa olosuhteissa ja ilmansuunnissa. Paloauton, ambulanssin ja poliisin on tultava paikalle nopeasti asuinpaikasta riippumatta. Esimerkiksi voimakkaan keskittämisen kohteena viime vuosina ollut poliisi ei kuitenkaan nykyisillä resursseilla kykene huolehtimaan kaikista sille laissa määritetyistä tehtävistä laadukkaasti. Samalla työsarka on vain laajentunut turvallisuutta uhkaavien tekijöiden siirryttyä yhä enemmän tietoverkkoihin. Digiturvallisuus onkin hyvin ajankohtainen yhteiskunnallinen kysymys ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan merkittäviä lisäresursseja sekä asiantuntevaa päätöksentekoa. Toinen merkittävä turvallisuusympäristön muutos liittyy