Lauri Nikula
Tuttua ja turvallista

#heinäntekojärkeä
OULUN VALTUUSTOON

Olen 37-vuotias poliisi, nelilapsisen perheen isä ja sopivasti urbanisoitunut maalaismies Oulusta. Juureni ovat Oulaisissa ja Pudasjärvellä. Kaupungin ja maakunnan luottamustoimissani olen pyrkinyt edistämään erityisesti alueellista tasapainoa. Harvaan asutut alueet ja kasvukeskukset, kylät ja kaupungit hyötyvät toistensa elinvoimasta, eivätkä kilpaile toistensa kustannuksella.  

Poliisin työssä yhteiskunnan vallitseva tila on päivittäisen tarkastelun alla. Turvallisuusympäristön muutokset, lainsäädännön toimivuus ja resurssien riittävyys ovat jatkuvassa käytännön testissä. Työtehtävät nuorisorikostutkinnassa ja nettipoliisina ovat tuoneet näkökulmaa varsinkin lasten ja nuorten muuttuviin haasteisiin, jotka ovat nykypäivänä aivan erilaisia kuin edellisellä sukupolvella.  

Työn, luottamustoimien ja perhe-elämän lomassa etsiydyn mielelläni luontoon. Metsästys, metsänhoito ja koiraharrastus tuovat oman näkökulmansa yhteiskunnan toimintaan. Haluan tuoda jatkossakin Oulun kuntapolitiikkaan tuttua ja turvallista heinäntekojärkeä.